AR-GE

SİNATEKS, kurulduğu günden bu yana Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir. Markanın doğuş yılı olan 2001 yılından başlayan

Ar-Ge faaliyetleri büyüme stratejilerine veri sağlayacak nitelikte planlanmaktadır.

 

Ar-Ge çalışmalarının ana konularının başında yeni kumaş türleri ve yeni finiş süreçleri gelmektedir.

Türkiye’nin önde gelen kumaş üreticilerinden olmanın ve uluslararası alanda modaya yön vermenin bir gerekliliği olarak

sürekli gelişen kumaş türleri konusundaki teknolojik gelişmeler yakından incelenmektedir. Ayrıca kumaş türlerine yönelik

tüketici tercihleri ve moda dünyasındaki eğilimler takip edilmektedir. Kumaş üretiminin ayrılmaz bir parçası olan finiş süreçleri de

Ar-Ge çalışmaları kapsamında mercek altına alınmaktadır.

 

Yenilikçi ürünler geliştirerek çağı yakalamayı açmayı amaç edinen SİNATEKS kumaş dokuma ve boyama süreçlerinin her

aşamasında bilimsel bir bakış açısını temel almaktadır. Bu noktadan hareketle şirket çalışmalarını sağlamlaştıracak bilgi birikimini kendi

Ar-Ge Departmanı bünyesinde üretmektedir.