CARRERA

SINATEKS tiene una estructura internacionalmente activa con una capacidad de producción cada vez mayor.

Él cree que el requisito más importante de esta escala es una gestión institucionalizada de los recursos humanos.

La política de recursos humanos de SİNATEKS es crear una estructura que pueda competir internacionalmente incorporando recursos humanos locales.

Esta comprensión se ha establecido en todos los aspectos de la perspectiva profesional de la empresa; confianza y respeto interpersonal;

Se basa en la definición de tareas y procesos en sentido operativo.

Actividades diarias llevadas a cabo en el marco de normas éticas con un enfoque transparente y responsable.

y logros futuros planeados. Viajes de carrera de los empleados en línea con estos objetivos de éxito,

Tiene la forma de un personaje que se superpone con la experiencia.

Es consciente de que la parte más importante de los procesos de producción es la seguridad laboral. Mientras se produce con un entendimiento que no dañará la salud humana en todas las etapas;

Se calculan los riesgos de accidentes laborales de los empleados y se desarrollan medidas de seguridad laboral para cada etapa.

Se aumenta la conciencia de los empleados y se aumenta la conciencia de seguridad laboral a través de la capacitación en seguridad laboral.

La visión básica de la política de recursos humanos de SİNATEKS es principalmente apoyar el desarrollo personal y la motivación de los empleados;

como consecuencia natural de esto es allanar el camino para el progreso institucional.

KARİYER

SİNATEKS, sürekli artan üretim kapasitesiyle uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yapıya sahiptir.

Bu ölçekte çalışmanın en büyük gerekliliğinin kurumsallaşmış bir insan kaynakları yönetimi olduğuna inanmaktadır.

 

SİNATEKS’in insan kaynakları politikası, yerel insan kaynağını bünyesinde barındırarak, uluslararası alanda yarışabilir nitelikte bir yapı oluşturmaktır.

Bu anlayış şirketin tüm unsurlarında tesis edilmiş profesyonel bakış açısına; kişiler arası güvene ve saygıya;

operasyonel anlamda görevlerin ve süreçlerin tanımlanmış olmasına dayanmaktadır.

 

Şeffaf ve hesap verilebilirliği yüksek bir anlayışla, etik kurallar çerçevesinde sürdürülen günlük faaliyetler,

öngörülen gelecek başarıları da hedefleyerek planlanmaktadır. Çalışanların kariyer yolculukları da bu başarı hedefleri doğrultusunda,

uzmanlıklarıyla örtüşen bir karakterde şekillendirilmektedir.

 

Üretim süreçlerinin en önemli parçasının iş güvenliği olduğunun bilincindedir. Her aşamada insan sağlığına zarar vermeyecek bir anlayışla üretim yaparken;

çalışanların makine başındaki iş kazalarına yönelik riskler hesaplanmakta ve her aşamaya özel iş güvenliği önlemleri geliştirilmektedir.

İş güvenliğine yönelik eğitimlerle çalışanların farkındalığı günden güne artırılmakta ve iş güvenliği bilinci oluşturulmaktadır.

 

SİNATEKS insan kaynakları politikasının temel vizyonu öncelikle çalışanların bireysel gelişimlerini ve motivasyonlarını desteklemek;

bunun doğal bir sonucu olarak kurumsal ilerlemenin önünü açmaktır.