SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SİNATEKS üretim süreçleri doğanın sahibi değil, onun bir parçası olma anlayışıyla şekillendirilmektedir. Doğal varlıkların üretim

süreçlerinden etkilenmemesi için gereken sorumluluk bilinci, yönetim anlayışının temeli olarak benimsenmektedir.

 

Oekotex Belgesi bulunmaktadır.

Atıksu deşarjı uluslararası standartlara uygun olarak, atık su arıtma tesislerinde işlemden geçirilerek yapılmaktadır.

 

Temiz giyim (CTW) ve ekolojik üretim çerçevesinde çalışmalarını hayata geçiren SİNATEKS, üretim sürecine dahil edilen tüm

ham madde, kimyasallar ve boya maddelerinin uygunluğunun kontrol edildiği bağımsız denetim süreçlerinden başarıyla geçmektedir.

 

Üretim aşamaları çevre ve insan sağlığına etkileri bakımından detaylıca incelendikten sonra üretime geçirilmektedir.

 

SİNATEKS tüm süreçlerinde ekolojik ayak izini azaltmaya özen göstermektedir. Doğanın sürdürülebilir sistemine zarar vermeden

çalışmalarını yapmaktadır. Böylece çalışmalarının biyolojik çeşitlilik üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

 

Sürdürülebilirlik anlayışını sağlamlaştırmak adına başlatılan, organik üretim sertifikası (GOTS)

sürecinin kısa zamanda tamamlanması öngörülmektedir.