Kariyer

Kariyer

KARİYER
SİNATEKS, sürekli artan üretim kapasitesiyle uluslararası alanda faaliyet gösteren bir yapıya sahiptir.

Bu ölçekte çalışmanın en büyük gerekliliğinin kurumsallaşmış bir insan kaynakları yönetimi olduğuna inanmaktadır. SİNATEKS’in insan kaynakları politikası, yerel insan kaynağını bünyesinde barındırarak, uluslararası alanda yarışabilir nitelikte bir yapı oluşturmaktır. Bu anlayış şirketin tüm unsurlarında tesis edilmiş profesyonel bakış açısına; kişiler arası güvene ve saygıya; operasyonel anlamda görevlerin ve süreçlerin tanımlanmış olmasına dayanmaktadır.

Şeffaf ve hesap verilebilirliği yüksek bir anlayışla, etik kurallar çerçevesinde sürdürülen günlük faaliyetler, öngörülen gelecek başarıları da hedefleyerek planlanmaktadır. Çalışanların kariyer yolculukları da bu başarı hedefleri doğrultusunda, uzmanlıklarıyla örtüşen bir karakterde şekillendirilmektedir.

Üretim süreçlerinin en önemli parçasının iş güvenliği olduğunun bilincindedir. Her aşamada insan sağlığına zarar vermeyecek bir anlayışla üretim yaparken; çalışanların makine başındaki iş kazalarına yönelik riskler hesaplanmakta ve her aşamaya özel iş güvenliği önlemleri geliştirilmektedir. İş güvenliğine yönelik eğitimlerle çalışanların farkındalığı günden güne artırılmakta ve iş güvenliği bilinci oluşturulmaktadır.

SİNATEKS insan kaynakları politikasının temel vizyonu öncelikle çalışanların bireysel gelişimlerini ve motivasyonlarını desteklemek; bunun doğal bir sonucu olarak kurumsal ilerlemenin önünü açmaktır.

kariyer