ArGe

ArGe

SİNATEKS, kurulduğu günden bu yana Ar-Ge çalışmalarına önem vermektedir. Markanın doğuş yılı olan 2001 yılından başlayan
Ar-Ge faaliyetleri büyüme stratejilerine veri sağlayacak nitelikte planlanmaktadır.

Ar-Ge çalışmalarının ana konularının başında yeni kumaş türleri ve yeni finiş süreçleri gelmektedir. Türkiye’nin önde gelen kumaş üreticilerinden olmanın ve uluslararası alanda modaya yön vermenin bir gerekliliği olarak sürekli gelişen kumaş türleri konusundaki teknolojik gelişmeler yakından incelenmektedir. Ayrıca kumaş türlerine yönelik tüketici tercihleri ve moda dünyasındaki eğilimler takip edilmektedir. Kumaş üretiminin ayrılmaz bir parçası olan finiş süreçleri de Ar-Ge çalışmaları kapsamında mercek altına alınmaktadır. Yenilikçi ürünler geliştirerek çağı yakalamayı açmayı amaç edinen SİNATEKS kumaş dokuma ve boyama süreçlerinin her aşamasında bilimsel bir bakış açısını temel almaktadır. Bu noktadan hareketle şirket çalışmalarını sağlamlaştıracak bilgi birikimini kendi Ar-Ge Departmanı bünyesinde üretmektedir.

Arge-2